ΑΡΧΙΚΗ

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών/Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας αναλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες μελέτες-αδειοδοτήσεις και επίβλεψη ολοκλήρωσης έργου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Υπαγωγή στο νόμο αυθαιρέτων (Ν.4495/2017) κάθε αυθαίρετης κατασκευής-χρήσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σύνταξη φακέλου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας ενιαίου κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σύνταξη πλήρη φάκελου έκδοσης Άδειας Έναρξης Λειτουργείας και εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023 (ενημέρωση, μελέτη, πρόταση παρεμβάσεων, ολοκλήρωση έργου).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δήλωση κάθε εμπράγματου ή άλλου εγγραπτέου δικαιώματος επί ακινήτου στο Κτηματολόγιο συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακολούθηση της καθόλα τα στάδια της Κτηματογράφησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ